Olympus Has Fallen : ฝ่าวิกฤติ วินาศกรรมทําเนียบขาว

Crash

Olympus Has Fallen ฝ่าวิกฤติ วินาศกรรมทำเนียบขาวเจ้าหน้าที่สืบราชการลับแห่งสหรัฐผู้ซึ่งไ?ม่ค่อยได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อน?ในหน่วยงานและมักจะถูกกันออกจากภารกิจสำคั?ญหลายครั้ง จนกระทั่ง ทำเนียบขาวถูกโจมตีจากขบวนการผู้ก่อการร้า?ยอาวุธครบมือพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเพื?่อทำลายสัญลักษณ์ของชาติอเมริกาและลักพาตั?วประธานาธิดี บุรุษหมายเลข 1 ของโลก หน่วยงานทางทหารที่บัญชาการจากเพนตากอนไม่?สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เพราะไม่อาจบุกฝ่า?วงล้อมของข้าศึกทียึดสถานที่ไว้แม้จะทุ่มส?รรพกำลังทั้งทางบกและทางอากาศ ความหวังเดียวคือเขาผู้ซึ่งเคยศึกษาและรู้?จักเส้นทางทั้งเปิดเผยและลับในทำเนียบขาวอ?ย่างทะลุปรุโปร่ง มันเป็นความหวังเดียวที่จะช่วยประธานาธิปด?ีให้ปลอดภัยซึ่งหมายถึงความมั่งคงของประเท?ศและของโลกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *